:::
* HOME > 文學地景 > 文學走讀
我的筆記本
加入此網頁到Facebook書簽
加入此網頁到Twitter書簽
加入此網頁到Plurk書簽
轉寄 列印
小 中 大
:::
春暖過路柳營南湖
作    者
春暖散步夠柳營南湖
看著一支一支的布旗仔印「洪門」
栽佇陳永華將軍的墓仔埔四邊
親像死忠的守衛仔保護「天地教」教主夠今嘛

一群白揚仔恬恬咧飛
敢是將軍的愛妻洪淑貞不離不棄
伊的化身引蹛阮的跤步聲
窸窸窣窣行這條歷史寂寞的長河

將軍的古墓無圍無柵
若像叫行毋著小路的生分人
趕緊離開霧霧的濛煙

園仔內桂花正清芳
代替空虛的裊裊香火
春風忍不住停落來
出聲唸參軍的簡史
而且佮臥龍將軍超自然對話

原來將軍是汝建議鄭經假裝出巡臺灣
設計將福建、金門的管理權委託鄭泰
欲擒故縱的策略輕輕鬆鬆將叛徒逮捕

時間攏總嘛過有三百五十冬
入主臺灣的當時記載並無蓋完整
何況現主時的臺灣主體
一寡政治因素手勢舉懸懸向神明茇杯
愛靠糖甘蜜甜的舌咧求咧生活

將軍尚蓋精采的立德立功立言
講理應該愛好好仔刻佇南湖
可惜墓牌的字模模糊糊變古蹟
堵好留予愛鬥鬧熱閣好閒的月娘
佇元宵節猜燈謎
回頁頂按鍵回資料列表按鍵