:::
* HOME > 文學地景 > 文學走讀
我的筆記本
加入此網頁到Facebook書簽
加入此網頁到Twitter書簽
加入此網頁到Plurk書簽
轉寄 列印
小 中 大
:::
〈烏魚有引〉
作    者
作品賞析 
網魚競捕正頭烏,興味頻嫌至後殊。海堀引回憐瘦劇,船頭懸罟急徵輸。釣緡信足驕漁父,幻化無須誑老夫。曾食江鯔爭比得,芙蓉花裏好提壺。

(註:「臺志」稱:『烏魚,即「本草」之鯔魚。海港所產甚盛。冬至前捕之,曰正頭烏,則肥而味美。至後捕之,曰回頭烏,則瘦而味劣。官徵稅,給烏魚旗,始許採捕』。按隋大業六年,吳郡獻海膾四瓶,帝以示群臣曰:『昔介象殿庭釣得鯔魚,此幻化耳。今日之膾,乃是真海魚所作,來自數千里,亦是一時奇味』。即出數盤以賜近臣。蓋即烏魚也,吾杭素產鯔魚,有江鯔河鯔二種。其大者長不盈尺,與郡中六七月間所食正同。至秋深,長一二尺,味始肥美。杭所產,遠不逮矣。)
回頁頂按鍵回資料列表按鍵