:::
* HOME > 文學地景 > 飛閱文學地景
我的筆記本
加入此網頁到Facebook書簽
加入此網頁到Twitter書簽
加入此網頁到Plurk書簽
轉寄 列印
小 中 大
:::
赤崁樓的哀怨
台南市 / 赤崁樓
作 者
林宗源

林宗源,別號夢台,筆名幽之、蔡潤玉、林芳雲,籍貫臺灣臺南。省立臺南二中高中部畢業,第十五屆日本前橋市...

逐日我按妳的面前行過
真早著已經熟似的面
深深收佇我的記智
雖然妳無對我招呼曳手
我猶原會用心跳量咱的愛情

不免及妳約會我了解妳的身世
妳予紅毛仔占有的身體
妳予龍仔放生創治的心情
妳予日頭曝甲黑乾瘦的性地
我猶原會用心神量妳的貞節
逐日我按妳的面前行過
雖然咱只有用目珠來駛目尾
我猶原會用心肝量出咱的愛
親像一粒燒甲紅紅紅的煤炭
咧炰咱被人凌遲的運命
回頁頂按鍵回資料列表按鍵