:::
* HOME > 文學地景 > 飛閱文學地景
我的筆記本
加入此網頁到Facebook書簽
加入此網頁到Twitter書簽
加入此網頁到Plurk書簽
轉寄 列印
小 中 大
:::
通霄海水浴場
苗栗縣 / 通霄海水浴場
作 者
江昀

中部盡大个海水浴場
在虎頭山下个虎嶼浴場
連綿幾下十公里个平沙白軟
浸青个海水係倒漀个天
漲潮退潮係佢盡靚个風景
潮間帶个海上森林—紅樹林
年年就有貴客臨門
高大个木麻黃林蔭遮天
媽祖廟个紅屋頂係慈悲救難个燈塔

帆船 風浪板
摎大海撓到緊謔
這片海洋用佢多情个聲哨
包容兩百零年个歷史過程
搭得佢天愛仰般變化
討海人總係愛認真打拼
回頁頂按鍵回資料列表按鍵