:::

สวนสนุกแห่งการลงทัณฑ์ รักในฝันของฝางซือฉี

สวนสนุกแห่งการลงทัณฑ์ รักในฝันของฝางซือฉี
Original work 房思琪的初戀樂園
Author หลินอี้หาน
Translator อารยา เทพสถิตย์ศิลป์ เขมณัฏฐ์ ทรัพย์เกษมชัย
Publisher Maxx Publishing
Publication year 2019
   Page 329
Language Thai
ISBN/ISSN 9786163711489
Source Others
  • Abstract
  • Content

Survived by her debut novel, Lin Yi-Han commited suicide before Fang Si-Chi’s First Love Paradise became an overnight hit. In an eloquent and sophisticated narrative that belies her age, Lin lays bare her own experiences of falling for the cajole of a sex predator in the disguise of a well read, elegantly mannered literature pedagogue. Lin’s narrative not only blurs the line that divides reality and fiction but also aggressively defines its readership, which occupies the center stage of the literary scene in the 2017 Taiwan. Composed in aesthetic prose, Lin’s account of her conflating the adoration of literary knowledge and that of the individual packaged as holding the key to it heralds the #metoo movement in the literary as well as academic circle in Taiwan, if otherwise not as impactful as its American counterpart. Fang Si-Chi’s First Love Paradise touches upon pedagogy, scandal, mental health and patriarchy. Its expositional plot also brings forth the life of a teenage girl that, under the influence of a malicious tutor, mistakes perdition as paradise.

Top Button Back to list button